Wydłużenie życia, jak i rozwój technologii, a także robotyzacja, informatyzacja i media społecznościowe, oraz wzrost znaczenia firm globalnych to tylko niektóre czynniki, które wpływają na rynek pracy przyszłości.

Światowe Forum Ekonomiczne regularnie publikuje raporty z prognozami umiejętności, które pracodawcy będą potrzebować w przyszłości. W nadchodzących latach liczyć się będą umiejętności interpersonalne, a także społeczne, jak i systemowe oraz poznawcze.

TOP 10 umiejętności przyszłości, które wg naukowców warto rozwijać już teraz:

#1. Rozwiązywanie złożonych problemów – polega między innymi na umiejętności zobaczenia całego obrazu problemu i dostrzeżenia powiązań pomiędzy jego elementami.

#2. Adaptacja do zmiennych warunków – umiejętność, w której pomaga myślenie wykraczające poza schematy i uzupełnianie wiedzy o nowe informacje.

#3. Zarządzanie kognitywne – przejawią się zdolnością do hierarchizacji informacji pod względem istotności, oraz wybieraniem tematów, które nam służą, a także odrzucaniem tych, które nie są dla nas dobre.

#4. Transdyscyplinarność – to łączenie wiedzy pochodzących z różnych dziedzin naukowych. Polega na przekraczaniu granic, w celu stworzenia podejścia holistycznego.

#5. Krytyczne myślenie – opiera się na logice, jaki i badaniu problemu, oraz analizowaniu różnych rozwiązań, a następnie ocenianiu zalet i wad każdego rozwiązania.

#6. Szybkie reagowanie – przejawia się w podejmowanie decyzji pod presją czasu i w stresie, wiąże się także z łamaniem standardów i wystawianiem się na negatywną opinię innych.

#7. Trening mentalny – to inwestycja w polepszenie jakości życia, a również praca z wzmacnianiem psychiki, oraz rozwojem własnego potencjału poprzez zmianę nastawienia na pozytywną, jak i redukcję stresu i wypracowanie mentalnego luzu. Zaczęło się od sportu, a teraz jest też wykożystywany w rozwoju indywidualnym i w biznesie.

#8. Programowanie – to rozmowa z komputerem:). Przydadzą się w niej znajomość języka angielskiego, jak i brak lęku przed przedmiotami ścisłymi oraz wytrwałość w nauce. Dla początkujących można zacząć od prowadzenia własnego bloga, a może stworzenia prostej strony www.

#9. Sense-making – to zdolność do znajdowania głębszego sensu danego zagadnienia oraz dostrzegania istotnych kwestii na wielu płaszczyznach społecznych. To także odnajdywanie kierunku i pokazywanie go innym jako pomoc w przywróceniu nadziei.

#10. Kreatywność – to umiejętnością, która jak na razie, daje nam przewagę nad robotami:). Przejawia się w niestandardowym podejściu i innowacyjnym myśleniu, oraz tworzeniu nowatorskich rozwiązań. Polega też na generowaniu licznych pomysłów, które są nowe i wartościowe.

Co powiesz na ćwiczenie?

Oceń w skali 1-10 (gdzie 1 to ocena najniższa) swój obecny poziom w każdej z powyższych umiejętności.

Wybierz 1-2 umiejętności z najniższymi ocenami.

Zastanów się co Ty już dziś robisz, żeby je rozwinąć? Co z tego działa?

Więcej moich artykułów w kategorii „nauka” znajdziesz: TUTAJ